PGACR WORKSHOP VŠECH PLEMEN s Mathewem a Paulou 21.1.2024, Mathew Spry a Paula Buru

Tak tohle jste ještě nezažili - workshop se dvěma světovými lektory najednou! PGACR si pro vás připravila jedinečný workshop úpravy všech plemen.

Jak to bude vypadat? V rámci nedělního workshopu si můžete nechat poradit se střihem či úpravou vašeho vybraného plemene, ať už pudla nebo jakéhokoliv jiného plemene. Co musíte změnit, aby váš střih vypadal jako ten jejich? Co můžete vylepšit, abyste své střihačské dovednosti posunuli zase o level výše? 

Pokud nemáte vlastního psího modela, vezměte s sebou klidně umělou hlavu - bude to stát za to! Účastnit se ale můžete samozřejmě také jako divák.

Mathew i Paula jsou ambasadory kosmetiky Show Tech +, můžete se tedy těšit na přípravu v této kosmetice. Zakoupit si ji pak můžete i na místě v prodejním stánku Veterinarnikosmetika.cz.

Cena pro členy PGACR: 1350 Kč/den, členové CGA 1791 Kč / den, nečlenové 1990 Kč/den.

Kurz proběhne v angličtině s českým překladem, uzávěrka přihlášek 14.1.2024 nebo při naplnění kapacity! Po ukončení kurzu obdržíte certifikát.

PROSÍME PŘEČTĚTE SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM BLIŽŠÍ INFORMACE KE KURZU NÍŽE!

ENGLISH TRANSLATION BELOW

Varianta:
1 990 Kč 1 990 Kč 3 980 Kč 3 980 Kč od 1 990 Kč
Dostupnost: Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Zvolte variantu
PGACR WORKSHOP VŠECH PLEMEN s Mathewem a Paulou 21.1.2024, Mathew Spry a Paula Buru

Detailní popis produktu

PRŮBĚH WORKSHOPU (Neděle)
9:00 - 9:15 Registrace + ranní káva 
9:15 - 13:00 Úprava dopoledních modelů
13:00 - 13:45 Pauza na oběd 
13:45 - 17:00 Úprava odpoledních modelů
Modelové budou rovnoměrně rozdělení na dopoledne a odpoledne.
 
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ TAKÉ NA SOBOTNÍ SEMINÁŘ PUDL V KONTINENTÁLNÍM A MODERNÍM STŘIHU
 
Workshop s vlastním modelem je určen pro mírně pokročilé a pokročilé střihače - cílem je získat zpětnou vazbu, jak udělat čumáček kulatější, proč je můj střih zubatý a jak to spravit atp. Není určen pro úplné začátečníky! I začátečníky ale rádi přivítáme jako diváky :)
 

Potřebné vybavení: Pokud chcete upravovat svého psího modela, vezměte si s sebou prosím střihací stůl a veškeré vybavení pro úpravu (nůžky, hřebeny, strojek atp.). Modelové musí přijít vykoupaní a dobře vyčesaní - na místě je k dispozici vana a fén, ale z časových důvodů není možné vykoupat všechny psy. Pokud nemáte přenosný střihací stůl, je možné domluvit zapůjčení našeho (pouze omezený počet!) nebo zapůjčení protiskluzové podložky pro použití na běžném stole. 

Modelové: Jako modela můžete na tomto workshopu využít jakékoliv plemeno. Pokud nemáte vhodného živého modela, vezměte si s sebou klidně umělého :) Najdete např. zde: Veterinární Kosmetika má v nabídce jak hlavu nebo celé tělo Pudla, tak Knírače nebo třeba Bišonka.

Na workshop je možné přivést pouze psy, kteří nejsou agresivní, jsou řádně očkovaní a nehárají. 

V rámci semináře pro vás bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, voda, bublanina/bábovka, domácí pomazánky, řízečky atp).
 

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. 

Počet míst je omezen! Své místo si zajistíte nákupem kurzu - je možné platit online kartou nebo převodem (nejpozději do 48 hodin od objednávky). Pokud potřebujete zaplatit později, dejte nám prosím vědět e-mailem a domluvíme se individuálně.

Členové Pet Grooming Association ČR: při objednávce zadejte do pole slevový kód: Pokud objednáváte 1 den, je kód PGACR (výsledná cena 1350 Kč), pro dva dny použijte kód PGACR2 (Výsledná cena 2700 Kč)

Členové Czech Grooming Academy získají po zadání svého osobního kódu slevu 10%. Pokud ještě nejste členem, můžete se přihlásit zde: CGA a PGACR.

Místo konání: Praha, Just Home Šrobárova 13, Praha 3. 

STORNO PODMÍNKY

Z kurzu je možné se odhlásit bez udání důvodu nejpozději do 7.1.2024. Pozdější odhlášení je možné pouze ze závažných např. zdravotních důvodů a bude řešeno individuálně.

V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu může dojít k jeho přesunutí nebo zrušení. V případě zrušení kurzu Vás budeme informovat emailem. Kurzovné bude vráceno stejným způsobem, jakým jste jej hradili (převodem nebo online kartou). V případě přesunutí kurzu Vám bude nabídnut nový termín. Pokud Vám nový termín nebude vyhovovat, je možné požádat o vrácení kurzovného. V případě nemoci lektora bude nabídnut nový termín kurzu.

 ENGLISH VERSION

Well, you haven't experienced this yet - a workshop with two world-class lecturers at the same time! The PGACR has prepared a unique all-breed grooming workshop for you.

How will IT look like? As part of the Sunday workshop, you can get advice on the grooming of your chosen breed, be it a poodle or any other breed. What do you need to change to make your clip look like theirs? What can you improve to take your grooming skills to the next level?

If you don't have your own dog model, feel free to bring an artificial head - it will be worth it! Of course, you can also participate as a spectator.

Both Mathew and Paula are ambassadors for Show Tech + cosmetics which you can see in action during the workshop. You can also buy it at the Veterinarnikosmetika.cz sales stand.

Price for PGACR members: CZK 1350/day, CGA members CZK 1791/day, non-members CZK 1990/day.

The course will be held in English with a Czech translation, the application deadline is January 14, 2024 or when the capacity is full! You will receive a certificate after completing the course.

PLEASE READ THE COURSE DETAILS BELOW BEFORE REGISTERING!

WORKSHOP COURSE (Sunday)
9:00 - 9:15 Registration + morning coffee
9:15 - 13:00 Morning models
13:00 - 13:45 Lunch break
13:45 - 17:00 Afternoon models
The models will be equally divided into morning and afternoon.

POSSIBILITY OF REGISTRATION TO THE SATURDAY PUDL SEMINAR IN CONTINENTAL AND MODERN CUT

The workshop with your own model is intended for intermediate and advanced groomers - the goal is to get feedback on how to make the muzzle rounder, why my haircut is jagged and how to fix it, etc. Not intended for complete beginners! But we also welcome beginners as spectators :)

Equipment Needed: If you wish to groom your dog model, please bring a grooming table and all grooming equipment (scissors, combs, trimmer, etc.). The models must come bathed and well combed - there is a bathtub and a hairdryer on site, but due to time constraints it is not possible to bathe all the dogs. If you do not have a portable table, it is possible to arrange to borrow ours (only a limited number!) or to borrow a non-slip mat for use on a regular table.

Models: You can use any breed as a model in this workshop. If you don't have a suitable live model, feel free to take an artificial one with you :) 

Only dogs that are not aggressive and properly vaccinated can be brought to the workshop.

As part of the seminar, small refreshments will be prepared for you (coffee, tea, water, bubbly/cakes, homemade spreads, cutlets, etc.).

Upon completion of the course, you will receive a certificate of completion.

The number of places is limited! You secure your place by purchasing the course - it is possible to pay online by card or bank transfer (within 48 hours of ordering at the latest). If you need to pay later, please let us know by email and we will make arrangements individually.

 

Venue: Prague, Just Home Šrobárova 13, Prague 3.

CANCELLATION POLICY

It is possible to withdraw from the course without giving a reason until 7 January 2024 at the latest. Later de-registration is only possible for serious, e.g. health reasons and will be dealt with individually.

If the minimum capacity of the course is not met, it may be moved or cancelled. In case of cancellation of the course, we will inform you by email. The course fee will be refunded in the same way you paid it (by bank transfer or online card). If the course is moved, you will be offered a new date. If the new date does not suit you, it is possible to request a refund of the course fee. In case of illness of the lecturer, a new course date will be offered.