PUDL S MATHEWEM A PAULOU - seminář PGACR 20.1.2024 kontinentální + moderní střih

PGACR si pro vás připravila jedinečný seminář na úpravu Pudla hned se dvěma mistry v oboru, Mathewem Spryem a Paulou Buru. Těšit se můžete na ukázku střihu Pudla v kontinentálním a moderním střihu, se kterým oba dva vyhráli nejednu soutěž (bližší info k lektorům najdete níže).

Mathew i Paula jsou ambasadory kosmetiky Show Tech +, kterou na tomto semináři uvidíte v akci. Zakoupit si ji pak můžete i na místě v prodejním stánku Veterinarnikosmetika.cz.

Cena pro členy PGACR: 1350 Kč/den, členové CGA 1791 Kč / den, nečlenové 1990 Kč/den.

Kurz proběhne v angličtině s českým překladem, uzávěrka přihlášek 14.1.2024 nebo při naplnění kapacity! Po ukončení kurzu obdržíte certifikát.

PROSÍME PŘEČTĚTE SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM BLIŽŠÍ INFORMACE KE KURZU NÍŽE!

ENGLISH TRANSLATION BELLOW

Varianta:
1 990 Kč
Dostupnost: Ještě se můžeš přihlásit!
PUDL S MATHEWEM A PAULOU - seminář PGACR 20.1.2024 kontinentální + moderní střih

Detailní popis produktu

PRŮBĚH SEMINÁŘE (Sobota)
9:00 - 9:15 Registrace + ranní káva 
9:15 - 13:00 Ukázka prvního střihu + teorie
13:00 - 13:45 Pauza na oběd 
13:45 - 17:00 Ukázka druhého střihu + teorie
 
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ TAKÉ NA NEDĚLNÍ WORKSHOP VŠECH PLEMEN
  

Potřebné vybavení: Na seminář není potřeba žádné vybavení, pouze obal na získaný certifikát.

V rámci semináře pro vás bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, voda, bublanina/bábovka, domácí pomazánky, řízečky atp).

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. 
 

Počet míst je omezen! Své místo si zajistíte nákupem kurzu - je možné platit online kartou nebo převodem (nejpozději do 48 hodin od objednávky). Pokud potřebujete zaplatit později, dejte nám prosím vědět e-mailem a domluvíme se individuálně.

Členové Pet Grooming Association ČR: při objednávce zadejte do pole slevový kód: Pokud objednáváte 1 den, je kód PGACR (výsledná cena 1350 Kč), pro dva dny použijte kód PGACR2 (Výsledná cena 2700 Kč)

Členové Czech Grooming Academy získají po zadání svého osobního kódu slevu 10%. Pokud ještě nejste členem, můžete se přihlásit zde: CGA a PGACR.

Místo konání: Praha, Just Home Šrobárova 13, Praha 3. 

STORNO PODMÍNKY

Z kurzu je možné se odhlásit bez udání důvodu nejpozději do 7.1.2024. Pozdější odhlášení je možné pouze ze závažných např. zdravotních důvodů a bude řešeno individuálně.

V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu může dojít k jeho přesunutí nebo zrušení. V případě zrušení kurzu Vás budeme informovat emailem. Kurzovné bude vráceno stejným způsobem, jakým jste jej hradili (převodem nebo online kartou). V případě přesunutí kurzu Vám bude nabídnut nový termín. Pokud Vám nový termín nebude vyhovovat, je možné požádat o vrácení kurzovného. V případě nemoci lektora bude nabídnut nový termín kurzu.

ENGLISH VERSION

PGACR has prepared a unique Poodle grooming seminar for you with two masters in the field, Mathew Spry and Paula Buru. You can look forward to a demonstration of the continental and modern Poodle clip, with which both have won many competitions.

Both Mathew and Paula are ambassadors of Show Tech + cosmetics, which you will see in action at this seminar. You can also buy it at the Veterinarnikosmetika.cz sales stand.

Price for PGACR members: CZK 1350 Kč/day, CGA members CZK 1791 Kč/day, non-members CZK 1990 Kč/day.

The course will be held in English with a Czech translation, the application deadline is January 14, 2024 or when the capacity is full! You will receive a certificate after completing the course.

COURSE OF THE SEMINAR (Saturday)
9:00 - 9:15 Registration + morning coffee
9:15 - 13:00 First clip + theory
13:00 - 13:45 Lunch break
13:45 - 17:00 Second clip + theory

POSSIBILITY OF REGISTRATION ALSO FOR THE SUNDAY WORKSHOP OF ALL BREEDS

Equipment Needed: No equipment is required for the seminar, just a cover for the certificate you receive.

As part of the seminar, small refreshments will be prepared for you (coffee, tea, water, bubbly/cakes, homemade spreads, cutlets, etc.).

Upon completion of the course, you will receive a certificate of completion.

The number of places is limited! You secure your place by purchasing the course - it is possible to pay online by card or bank transfer (within 48 hours of ordering at the latest). If you need to pay later, please let us know by email and we will make arrangements individually.

Venue: Prague, Just Home Šrobárova 13, Prague 3.

CANCELLATION POLICY

It is possible to withdraw from the course without giving a reason until 7 January 2024 at the latest. Later de-registration is only possible for serious, e.g. health reasons and will be dealt with individually.

If the minimum capacity of the course is not met, it may be moved or cancelled. In case of cancellation of the course, we will inform you by email. The course fee will be refunded in the same way you paid it (by bank transfer or online card). If the course is moved, you will be offered a new date. If the new date does not suit you, it is possible to request a refund of the course fee. In case of illness of the lecturer, a new course date will be offered.