AMERICKÝ KOKRŠPANĚL: PGACR WORKSHOP S MARIOU ZAKHARCHENKO 9.3.2024

Úprava Amerického Kokršpaněla je jednou z nejtěžších. A právě Maria Zakharchenko s ní vyhrála spoustu cen! Např. 3. Místo na poslední Groomanii v Belgii.

Jak bude tento kurz probíhat? V rámci sobotního workshopu vás čeká ukázka úpravy Amerického kokršpaněla a následně bude prostor také pro vaše modely - můžete si nechat poradit se střihem či úpravou, co musíte změnit, aby váš střih vypadal tak, jako ten její? 

Pokud nemáte vlastního psího modela, vezměte s sebou klidně umělou hlavu - bude to stát za to! Účastnit se ale můžete samozřejmě také jako divák.

Maria je ambasadorkou kosmetiky Tauro Pro Line, můžete se tedy těšit na úpravu v této kosmetice. Zakoupit si ji pak můžete i na místě v prodejním stánku Veterinarnikosmetika.cz.

CENY KURZU:

FIRST MINUTE CENA: Cena pro členy PGACR: 1350 Kč/den, členové CGA 1791 Kč / den, nečlenové 1990 Kč/den. Platí do 21.1.2024

STANDARDNÍ CENA: Cena pro členy PGACR: 1450 Kč/den, členové CGA 1971 Kč / den, nečlenové 2190 Kč/den. Platí do 11.2.2024

LAST MINUTE CENA: Cena pro členy PGACR: 1750 Kč/den, členové CGA 2241 Kč / den, nečlenové 2490 Kč/den. Od 12.2.2024.

Kurz proběhne v angličtině s českým překladem, uzávěrka přihlášek 25.2.2024 nebo při naplnění kapacity! Po ukončení kurzu obdržíte certifikát.

PROSÍME PŘEČTĚTE SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM BLIŽŠÍ INFORMACE KE KURZU NÍŽE!

ENGLISH TRANSLATION BELOW!

Varianta:
2 490 Kč 2 490 Kč 4 980 Kč 4 980 Kč od 2 490 Kč
Dostupnost: Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Zvolte variantu
AMERICKÝ KOKRŠPANĚL: PGACR WORKSHOP S MARIOU ZAKHARCHENKO 9.3.2024

Detailní popis produktu

 
Kdo je Maria Zakharchenko? Světová Groomerka, lektorka, soutěžící i přednášející, seznam získaných titulů najdete zde. 

Maria Zakharchenko je groomerka s více než 19 lety zkušeností. Je celosvětovou školitelkou značky Andis, mezinárodní rozhodčí a certifikovanou školitelkou groomingu Alianz Canina Worldwide, členkou španělského týmu Alianz. Velvyslankyně značky Tauro Pro Line ve Španělsku a na Ukrajině. 

PRŮBĚH KURZU Úprava Amerického Kokršpaněla (Sobota)
9:00 - 9:15 Registrace + ranní káva 
9:15 - 13:00 Ukázka úpravy Amerického Kokršpaněla
13:00 - 13:45 Pauza na oběd 
13:45 - 17:00 Úprava vašich modelů
 
  
Workshop s vlastním modelem je určen pro mírně pokročilé a pokročilé střihače i chovatele- cílem je získat zpětnou vazbu, co udělat příště lépe nebo jak připravit na výstavu. Pokud jste ještě nikdy pejska nestříhali, přihlaste se prosím jako divák.  
 

Potřebné vybavení: Pokud chcete upravovat svého psího modela, vezměte si s sebou prosím střihací stůl a veškeré vybavení pro úpravu (nůžky, hřebeny, strojek atp.). Modelové musí přijít vykoupaní - na místě je k dispozici vana a fén, ale z časových důvodů není možné vykoupat všechny psy. Pokud nemáte přenosný střihací stůl, je možné domluvit zapůjčení našeho (pouze omezený počet!) nebo zapůjčení protiskluzové podložky pro použití na běžném stole. 

Modelové: Na workshop je možné přivést pouze psy, kteří nejsou agresivní, jsou řádně očkovaní a nehárají. 

V rámci semináře pro vás bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, voda, bublanina/bábovka, domácí pomazánky, řízečky atp).
 

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. 

Počet míst je omezen! Své místo si zajistíte nákupem kurzu - je možné platit online kartou nebo převodem (nejpozději do 48 hodin od objednávky). Pokud potřebujete zaplatit později, dejte nám prosím vědět e-mailem a domluvíme se individuálně.

CENY KURZU:

FIRST MINUTE CENA: Cena pro členy PGACR: 1350 Kč/den, členové CGA 1791 Kč / den, nečlenové 1990 Kč/den. Platí do 21.1.2024

STANDARDNÍ CENA: Cena pro členy PGACR: 1450 Kč/den, členové CGA 1971 Kč / den, nečlenové 2190 Kč/den. Platí do 11.2.2024

LAST MINUTE CENA: Cena pro členy PGACR: 1750 Kč/den, členové CGA 2241 Kč / den, nečlenové 2490 Kč/den. Od 12.2.2024.

Členové Czech Grooming Academy získají po zadání svého osobního kódu slevu 10%. Pokud ještě nejste členem, můžete se přihlásit zde: CGA.

Členové Pet Grooming Association ČR: při objednávce zadejte do pole slevový kód: Pokud objednáváte 1 den, je kód PGACRMZ, pro dva dny použijte kód PGACRMZ2

Místo konání: Praha, Just Home Šrobárova 13, Praha 3. 

STORNO PODMÍNKY

Z kurzu je možné se odhlásit bez udání důvodu nejpozději do 25.2.2024. Pozdější odhlášení je možné pouze ze závažných např. zdravotních důvodů a bude řešeno individuálně.

V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu může dojít k jeho přesunutí nebo zrušení. V případě zrušení kurzu Vás budeme informovat emailem. Kurzovné bude vráceno stejným způsobem, jakým jste jej hradili (převodem nebo online kartou). V případě přesunutí kurzu Vám bude nabídnut nový termín. Pokud Vám nový termín nebude vyhovovat, je možné požádat o vrácení kurzovného. V případě nemoci lektora bude nabídnut nový termín kurzu.

 ENGLISH VERSION

Grooming an American Cocker Spaniel is one of the most difficult. And it was Maria Zakharchenko who won a lot of awards with it! E.g. 3rd place at the last Groomania in Belgium.

As part of Saturday's workshop, you will have a demonstration of grooming an American Cocker Spaniel, and then there will also be space for your models - you can get advice on your grooming or advice about what you need to change to make your groom look like hers?

If you don't have your own dog model, feel free to bring an artificial head - it will be worth it! Of course, you can also participate as a spectator.

Maria is the ambassador of the Tauro Pro Line cosmetics, you can also buy it on the spot at the Veterinarnikosmetika.cz sales stand.

COURSE PRICES:

STANDARD PRICE: Price for PGACR members: CZK 1,450/day, CGA members CZK 1,971/day, non-members CZK 2,190/day. Valid until February 11, 2024

LAST MINUTE PRICE: Price for PGACR members: CZK 1750/day, CGA members CZK 2241/day, non-members CZK 2490/day. From 12/02/2024.

The course will be held in English with a Czech translation, the application deadline is February 25, 2024 or when the capacity is full! You will receive a certificate after completing the course.

PLEASE READ THE COURSE DETAILS BELOW BEFORE REGISTERING!

Who is Maria Zakharchenko? World Groomer, lecturer, competitor and lecturer, you can find the list of acquired titles here.

COURSE PROCEDURE Grooming an American Cocker Spaniel (Saturday)
9:00 - 9:15 Registration + morning coffee
9:15 a.m. - 1:00 p.m. American Cocker Spaniel grooming demonstration
13:00 - 13:45 Lunch break
13:45 - 17:00 Grooming your models

POSSIBILITY OF SUBSCRIBING ALSO FOR THE SUNDAY GROOMING OF BREEDS WITH FLOWING HAIR

The workshop with your own model is intended for intermediate and advanced groomers and breeders - the goal is to get feedback on what to do better next time or how to prepare for the show. If you have never groomed a dog before, please sign in as a spectator.

Equipment Needed: If you wish to groom your dog model, please bring a cutting table and all grooming equipment (scissors, combs, trimmer, etc.). The models must come bathed - a bathtub and a hairdryer are available on site, but due to time constraints it is not possible to bathe all the dogs. If you do not have a portable grooming table, it is possible to arrange to borrow ours (only a limited number!) or to borrow a non-slip mat for use on a regular table.

Model: Only dogs that are non-aggressive, properly vaccinated can be brought to the workshop.

As part of the seminar, small refreshments will be prepared for you (coffee, tea, water, bubbly/cakes, homemade spreads, cutlets, etc.).

Upon completion of the course, you will receive a certificate of completion.

The number of places is limited! You secure your place by purchasing the course - it is possible to pay online by card or bank transfer (within 48 hours of ordering at the latest). If you need to pay later, please let us know by email and we will make arrangements individually.

 

Czech Grooming Academy members get a 10% discount after entering their personal code. If you are not yet a member, you can sign up here: CGA.

Members of the Pet Grooming Association of the Czech Republic: when ordering, enter the discount code in the field: If you order for 1 day, the code is PGACRMZ, for two days, use the code PGACRMZ2

Venue: Prague, Just Home Šrobárova 13, Prague 3.

CANCELLATION POLICY

It is possible to withdraw from the course without giving a reason until February 25, 2024 at the latest. Later de-registration is only possible for serious, e.g. health reasons and will be dealt with individually.

If the minimum capacity of the course is not met, it may be moved or cancelled. In case of cancellation of the course, we will inform you by email. The course fee will be refunded in the same way you paid it (by bank transfer or online card). If the course is moved, you will be offered a new date. If the new date does not suit you, it is possible to request a refund of the course fee. In case of illness of the lecturer, a new course date will be offered.